Avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

När avgift för hemtjänst tas hänsyn till din inkomst.
Mer information om hur avgiften beräknas.

Avgiften för matabonnemang, matdistribution, bostadsanpassningsintyg är däremot densamma för alla oavsett inkomst.


Avgifter

Matabonnemang

2 700 kronor i månaden

Matdistribution

65 kronor per portion

Serviceavgift (förbrukningsartiklar för dem som bor i särskilt boende)

130 kronor i månaden

Bostadsanpassningsintyg

500 kronor per intyg

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.