Omläggning av va-ledningar på Källargatan - uppdatering 2017-07-07

Uppdatering 2017-07-07: Sista delen av va-arbetet på Källargatan kommer att slutföras efter semestern. Sträckan Östergatan-Baldersgatan kommer fortsatt vara avstängd för genomfartstrafik tills gatan är återställd, vilket kommer att ske under hösten.

Under våren kommer tekniska förvaltningen att lägga om va-ledningar på Källargatan. Arbetet påbörjas vecka 13 och kommer att pågå fram till semestern.

Under arbetets gång kommer det att bli störningar i trafiken runt arbetsområdet. Sträckan Östergatan-Baldersgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under hela perioden.

För ytterligare information, kontakta va-avdelningen, tfn 0476-550 00 eller via mejl tekniska@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Serviceinformation
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.