Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering och fysiska planering. Myndighetsutövning bedrivs inom ett flertal områden som detaljplanearbete, bygglovsprövning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, hälsoskydd och trafiksäkerhet. Viktiga speciallagar är Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och andra följdförfattningar.

 

Ledamöter 2015-2018

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2015-2018:

 

Ledamöter

Tommy Lövquistöppnas i nytt fönster (S), ordförande
Birgitta Bengtssonöppnas i nytt fönster (S)
Roland Johanssonöppnas i nytt fönster (S)
Eva Dickneröppnas i nytt fönster (MP)

Peter Sandbergöppnas i nytt fönster (C)
Roland Johanssonöppnas i nytt fönster (M), vice ordförande
Göran Widingöppnas i nytt fönster (M)

Ersättare

Einar Holmquistöppnas i nytt fönster (S)
Mathias Lindkvistöppnas i nytt fönster (S)
Mayken Nilssonöppnas i nytt fönster (S)
Carl-Bertil Bertilssonöppnas i nytt fönster (V)

Lars Henrikssonöppnas i nytt fönster (C)
Elof Danielssonöppnas i nytt fönster (M)
Björn Petterssonöppnas i nytt fönster (M)

Sekreterare

Helle Kröll Rasmussen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.