Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 april 2017 klockan 18.15 i kommunhuset, sammanträdesrum Linnésalen. Följande ärenden kommer att behandlas.

 1. Uppstart för hållbarhetsveckan kl. 18.15–18.45
  Introduktion till hållbarhetveckan och kopplingen till de nya globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
  Eva Ballovarre, kommunstyrelsens ordförande, och Cecilia Axelsson, miljöstrateg
 2. Upprop
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Eventuella motioner för remittering
 6. Svar på interpellation (C) angående ett vackrare Älmhult
  Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anton Härder svarar
 7. Eventuella övriga interpellationer
 8. Frågor
 9. Avsägelser och fyllnadsval
  • Val av lekmannarevisor med suppleant i Terminalbolaget AB
  • Avsägelse Malin Ahrens Nygren (S), ersättare i kultur- och fritidsnämnden, samt fyllnadsval
  • Avsägelse Peter Niklasson (C), ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älmhultsbostäder AB
 10. Årsredovisning 2016
  • Föredragning av årsredovisning: Patrik Eurenius, ekonomichef
  • Föredragning av dotterbolagens handlingsprogram:
   • Älmhultsbostäder AB: Tore Vestergård, VD
   • Älmhults Näringsfastigheter AB: Tore Vestergård, VD
   • ElmNet AB: John-Arne Sandström, VD
   • Älmhults Terminal AB: Paul Robertsson, utvecklingschef
  • Allmänhetens frågestund om årsredovisningen
 11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet (separat bilaga)
 12. Borgensbeslut för ElmNet AB
 13. Övergripande resultatmål för fokusområde Ekonomi och medarbetare
 14. Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund, förbund för finansiell samordning (Finsam) inom rehabiliteringsområdet
 15. Extern bostadsförvaltare i Älmhults kommun
 16. Utformning av gatumiljön vid ombyggnation av Norra Esplanaden och del av Södra Esplanaden – trafikföringsfrågan
 17. Tomtpriser Västra Bökhult
 18. Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner, april 2017
 19. Svar på motion (C) om rätten att mata spädbarn på offentlig plats
 20. Svar på motion (M) om ändring i lokala trafikförordningen
 21. Meddelanden
  • Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, dnr 2017/2, 102
  • Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken, dnr 2016/146, 427

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Handlingar inklusive årsredovisning 2016 till sammanträdet finns på kommunens hemsida, www.almhult.se/kfhandlingar. Handlingarna inklusive årsredovisning 2016 finns även tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens bibliotek.

Till detta sammanträde inbjuds allmänheten att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter om årsredovisningen 2016.

Kallelse
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.