Mot framtiden

Mot framtiden

Trafikplanering


Trafikplaneringen är vår viktigaste fråga för den närmaste framtiden. Visionen är att all tung trafik ska ledas i ringled runt tätorten. En principöverens-kommelse om finansiering ska träffas med Trafikverket och arbetet med den nya centrumplanen pågår.

Ambitionen är att centrum ska bli attraktivare och mer levande med mer gång- och cykeltrafik och färre bilar. Esplanaden står närmast i tur att byggas om.

Strandnära bostäder


Attraktiva bostäder är en annan central fråga för tätortens fortsatta utveckling och expansion.

En sjöstad med ett hundratal radhus är en vision för det markområde kommunen förvärvat vid Möckelns södra strand. Ytterligare förhandlingar samt arbete med översiktsplan pågår.

Sydväst om sjöstaden planeras villaområdet "Paradiset". Vi arbetar även på att få fram privata aktörer som komplement till vårt kommunala bostadsbolag.

Miljön


Ytterligare en våtmark med dammar för lakvatten anläggs söder om tippen. Våtmarker är både en del av miljöarbetet samt - i kombination med andra metoder - ett effektivt vapen i kampen mot framtida översvämningar.

Andra viktiga områden är biogasproduktionen vid avloppsreningsverket, miljöledningssystem för renhållning och va-verksamhet samt en strategi för kommunens mark- och skogsinnehav.

Allt för att göra Älmhults kommun ännu attraktivare att leva och verka i!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.