Vår värdegrund

Älmhult kommuns värdegrund

Värdegrunden är en viktig ledstjärna i kommunens dagliga arbete. Syftet med den är att klargöra vilka värden Älmhults kommun står för. Värdegrunden omfattar alla våra medarbetare och ska genomsyra hela vår verksamhet varje dag.

Vår värdegrund bygger på de tre grundpelarna:

PROFESSIONALISM
ÖPPENHET 
ENGAGEMANG

Vad är en värdegrund?

Värdegrund är ett begrepp som beskriver en grupps gemensamma etik. I vårt fall handlar det om en gemensam värdegrund för alla som arbetar på Älmhults kommun.

Värdegrunden handlar mer om önskemål och normativa påståenden än om beskrivningar av faktiska förhållanden. Det innebär att den beskriver hur vi ska vara och handla mot varandra och vår omvärld. Man kan också se det som en gudie för hur vi ska agera.

Varför har vi en värdegrund?

Som anställd på Älmhults kommun arbetar du i medborgarnas tjänst. Vårt arbete ska bygga på och understödja demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samtidigt som vi ska erbjuda en effektiv och serviceinriktad verksamhet med ett tydligt medborgarperspektiv. Detta ställer höga krav på oss och vår kompetens.

Hur arbetar vi med vår värdegrund?

Vi arbetar för att hålla vår värdegrund levande med hjälp av bland annat dialogövningar. Vi pratar om vår värdegrund och diskuterar vad värdegrunden och dessa ord betyder i våra olika verksamheter.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.