Norra Esplanaden - nu är arbetet igång!

Visionsskiss

Reliningen är klar och nu pågår arbetet med att byta ut våra vattenledningar. I samband med detta kommer gatan att omgestaltas för att få en trevligare och mer stadsmässig karaktär. Gatan kommer att planas ut så att gångbana, cykelväg och körbana är i samma nivå. Arbetet kommer att pågå fram till oktober 2017.

Detta händer nu

Under vecka 12 arbetar vår entreprenör med att sätta upp omledningsskyltar och förbereda inför de markarbeten som startar vecka 13. De kommer börja arbetena i norra delen av Norra Esplanaden. Måndagen den 27 mars kommer träden längs östra sidan av Esplanaden att plockas ned. Arbetet med att ta ned träden beräknas ta cirka 3 dagar. Under vecka 14 kommer de att plockas ner träden på den västra sidan.

Träden är i dåligt skick och kommer att bytas ut mot nya, friska träd som ges bättre markförutsättningar. Till hösten kommer vi att plantera Avenbok.

Gående kommer kunna nå butikerna under öppettiderna.

Detta är på gång:

  • Korsningarna vid Södra och Norra Torggatan samt vid Köpmangatan blir upphöjda och beläggs med smågatsten.
  • Nuvarande nivåskillnader mellan gångstråk, cykelbana och vägbana ska jämnas ut.
  • Dagvattnet kommer att ledas till speciella regnrabatter som dessutom blir ett grönt inslag i centrum.
  • Befintliga träd kommer att bytas ut om nya träd (Avenbok) som ska planteras på båda sidor av gatan, mellan cykelbana och parkering.
  • Gångstråken beläggs med betongplattor och det kommer att finnas plats för uteservering.
  • Cykelstråken kommer att bli mellan gångstråk och bilväg. Parkering kommer att finnas längs gatan.
  • Belysningen ska bytas ut mot en med lägre armatur – en ska vara riktad mot gatan och en riktad mot gång- och cykelväg.
  • Parkeringsplatser kommer fortsatt att finnas längs gatan.
  • Dagvattnet kommer att tas om hand i särskilda raingardens eller regnträdgårdar, med vatten- och torktåliga växter.

Så kör du under ombyggnaden av Norra Esplanaden

Under tiden som arbetet med Norra Esplanaden pågår kommer körfältet i nordlig riktning att vara öppet. Biltrafiken kommer att ledas om från och med vecka 12 enligt följande:

Omledningskarta

Klicka på bilden för större karta.

Illustrationsskisser

Visionsskiss.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.