Kvarnen 10

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnämnden upprättat ett planförslag för fastigheten Kvarnen 10. Det är Älmhultsbostäder AB som äger fastigheten.

Illustration av Kvarnen 10

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ändra våningshöjden så att den går att bebygga med tre våningar (idag två våningar). Utöver det görs vissa mindre justeringar. Däremot kvarstår huvudändamålet bostäder i detaljplan. Älmhults kommun har en stor befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder är likaledes stort. För att kunna nyttja den aktuella tomten på ett mer effektivt sätt görs en planändring.

Samrådstiden är mellan den 3 april – 23 april 2017. Senast den 23 april 2017 vill vi ha dina eventuella synpunkter och dem kan du framföra till mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult. Tisdagen den 18 april 2017 kl 1800 berättar Älmhultsbostäder om sina planer på byggnation på Kvarnen 10 och Älmhults kommun informerar om förslag till ny detaljplan. Mötet är på kommunhuset, Stortorget 1, Älmhult. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!!

Här kan du hämta planhandlingarna:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Henrik Johansson, tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se.

Orienteringskarta.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.