Kostnadsexempel

Kostnadsexempel

Nedan följer ett kostnadsexempel för nybyggnation av enfamiljshus (priser från och med 2017-01-01).

Vid byggnation av enfamiljshus (villor) tillkommer följande avgifter utöver huspriset.

1.

Tomtpris per kvadratmeter

 

 

Älmhults tätort

 

 

- grovplanerad tomt

160 kronor

 

- oplanerad tomt

80 kronor

 

 

 

 

De mindre tätorterna

 

 

- befintliga byggklara tomter

5 000 kronor eller 1 (en) krona/tomt

 

- nya tomter

80 kronor

 

 

 

2.

VA-anläggningsavgift

 

 

Grundavgift

51 715 kronor + moms

 

Tomtyteavgift

35 kronor/m² + moms

 

Lägenhetsavgift

19 233 kronor + moms

 

Moms

26 487 kronor

 

 

 

3.

Bygglovskostnader

 

 

Bygglov inklusive utsättning

 

 

och nybyggnadskarta

29 926 kronor

 

Planavgift

10 752 kronor

 

 

 

4.

Anslutningsavgift E.ON

 

 

 

 

5.

Anslutningsavgift Telia

 

Exempel (enligt ovan angivna avgifter):
Priserna är beräknade på en villa med friliggande garage om en sammanlagd yta om max 299 m² i Älmhults tätort, med en grovplanerad tomt på 1 000 m².

1.

160 kronor x 1 000 m² = 160 000 kronor

2.

132 435 kronor inkl moms

3.

40 678 kronor inklusive planavgift

4.

för prisuppgift tag kontakt med E.ON

5.

för prisuppgift tag kontakt med Telia

Summa: 333 113 kronor + anslutningsavgift Telia och E.ON

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.