Morgondagens Älmhult växer fram

I Älmhult finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. I Älmhult har det investerats miljarder de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och bygger, här uppförs nya bostäder och det pågår en kraftig utveckling av infrastrukturen. Här kan du läsa om flera projekt som pågår just nu för att skapa morgondagens Älmhult.

Elmeskolan_bild

Den nya Elmeskolan ska vara färdig och tas i bruk höstterminen 2017.

Västra Bökhult - ny stadsdelen med närhet till kulturlandskap och badplats, ska rymma uppemot 400 bostäder och de första tomterna ska stå klara redan 2017.

2017

Hagabolänk till annan webbplats

Hagabo är en ny stadsdel intill Handelsområdet. Hundratals nya bostäder byggs.

Medborgaren i fokus

Ett kvalitets- och utvecklingsprogram, vars syfte är att Älmhults kommun ska bli ännu bättre och rusta sig för framtidens krav, förväntningar och utmaningar.

Väg 120länk till annan webbplats

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten byggs väg 120 om mellan
Delary och Älmhult. Samtidigt byggs överföringsledningar för vatten och avlopp. Klart våren 2017.

Ny skola

En helt ny skola och förskola invigs på Hagabo.

Nytt IB-gymnasium

Första eleverna kan an

Nytt industriområde

Nytt industriområde i södra Älmhult.

Centrumutveckling

Arbetet med ett attraktivare centrum pågår. Ombyggnad Norra Esplanaden.

Haganäs handelsområde

Ny detaljplan för nästa etapp tas fram.

Ny lekplats

Uppförs i Liatorp.

Äldrehälsa Kronoberg

En innovationssatsning för att utveckla vården för personer 75 år eller äldre.

Nytt bostadsområde

I västra Bökhult.

Ny lekplats

Uppförs i Diö.

2018

Höghastighetsbanan

Beslut om var den ska gå.

Haganäsbadet

Renovering och ombyggnation.

Kulturfabrik

En framtida Kulturfabrik utreds.

Fiber

Utbyggnad av fiberbredband. 2018 ska alla fått möjlighet att ansluta sig till fiber.

Nytt område för skola, förskola och bostäder

Sydväst om Paradiset.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.